2020

కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తలు

కరోనా వైరస్ తీవ్రత రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది . ముఖ్యంగా కరోనా వ్యాధిలక్షణాలతో చాలా మంది ని గుర్తించడం మరియు వారికి అవసరమైన చికిత్సలు అందిస్తున్నారు . ఈ వ్యాధి తీవ్రత ఇప్పుడిప్పుడే తెలుగు రాష్టాలపైనా కూడా పెరుగుతుంది. ఈ వైరస్ భారిన పడకుండా ఉండడానికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి మరియు వ్యాధిలక్షణాల గురించి తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడదాం.   కరోనా వైరస్ వ్యాధి లక్షణాలు సాధారణం గా వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి పెరుగుతూ ఉంటాయి . … Continue reading కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తలు

Is Obesity can be treatable? Obesity Symptoms, Causes and Treatment Options

The WHO has recognized obesity as a disease. Obesity is a growing health problem in India, and associated with diabetes it is affecting the quality, as well as, longevity of the lives of affected individuals. There are many other diseases which can afflict a patient suffering with obesity including Diabetes, Hypertension, Lipid Disorder, Heart disease, … Continue reading Is Obesity can be treatable? Obesity Symptoms, Causes and Treatment Options

Corona Virus: All you need to know about

What is Corona Virus and Its Symptoms? Corona viruses are sorts of viruses that typically affect the respiratory tracts of birds and mammals, including humans. Doctors associate them with the cold, bronchitis, pneumonia, and severe acute respiratory syndrome (SARS), and that they also can affect the gut. These viruses are typically liable for common colds quite serious … Continue reading Corona Virus: All you need to know about

Prathima Orthopaedic Clinics for Exit Exam Conducted by Prathima Hospitals

Prathima Hospitals Department of Orthopaedics heading by Dr. Radhakrishna Rao Sagi, Chief Consultant Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon prestigiously conducted POCEE (Prathima Orthopaedic Clinics for Exit Exam) was successful. ORTHO HEXAGON had presented this academic program. Conducted by Dr.Radhakrishna Rao Sagi, Course Director- POCEE & Cheif Consultant Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon; and Dr.J.Uday Bhaskar, … Continue reading Prathima Orthopaedic Clinics for Exit Exam Conducted by Prathima Hospitals

Prathima Hospitals Conducted CME on 23rd Feb 2020

Prathima Hospitals conducted Prathima Academic Programme- PAP (CME) on 23rd February 2020. Most consultants had attended.Dr. Mohammed Imran, Consultant Neuro Surgeon, had spoken about Fluorescence Guided Microneurosurgery, and Dr. Nagaraju, Consultant Neuro Surgeon, has shared some information regarding a few unusual Neuro Surgical cases. Finally, Dr.P.K.Dhar, Interventional Cardiologist, has shared information about Ticagrelor Acute Coronary … Continue reading Prathima Hospitals Conducted CME on 23rd Feb 2020

Headaches Types | Causes, Symptoms and Treatment Options available

  HEADACHES – burden Headache is a very common problem in both adults and children but continues to be neglected. Recurrent headaches interfere with normal functioning and can impair family, social and sex life. Globally, it has been estimated that prevalence among adults of current headache disorder (symptomatic at least once within the last year) … Continue reading Headaches Types | Causes, Symptoms and Treatment Options available

World Braille Day

World Braille Day recognizes the contributions of Louis Braille in helping blind and visually impaired people to read and write.It is a reminder of the importance of accessibility and independence for people who are blind or visual impaired. We can say that Braille is a method that can be read by the blind or low … Continue reading World Braille Day